Vi har överblicken.
Du får affärsnyttan.

Giraff är ett IT-konsultbolag med bred och djup kunskap.
    Våra kunder är företag med komplexa informationsmiljöer, främst inom bank, finans, försäkring, resor, omsorg, energi och telekom – men också mindre och medelstora företag i varierande branscher.
    Vi har två samarbetsformer med våra kunder. Vi erbjuder specialist-konsulter till projekt som du själv driver. Och vi erbjuder oss att ta ansvar för hela utvecklingsprojektet - ett helhetsåtagande – där ansvaret för att lösningen fungerar ligger på oss. I båda fallen fyller vi på med kompetens från tre områden: Ledning & Styrning, Business Intelligence och Systemutveckling.
    Vi ingår dessutom i nätverk med andra IT-leverantörer. Vi kan därför erbjuda andra specialistkompetenser än våra egna och även öka vår totala leveranskapacitet.
    Läs gärna mer om våra två samarbetsformer och tre kompetensområden under fliken ERBJUDANDE.

Giraff Data Konsult AB   |  Celsiusgatan 10  |  112 30 Stockholm   |   Besöksadress: Celsiusgatan 10   |   Telefon: +46 8 28 16 50