Experter inom systemutveckling & projektledning

Giraff är ett specialistkonsultbolag som erbjuder konsulter inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning. Våra kunder är företag och organisationer med komplexa informationsmiljöer, ofta transaktionsintensiva och med höga tillgänglighetskrav.

Giraff erbjuder systemutvecklare med brett kunnande och lång erfarenhet från komplexa tekniska miljöer. Våra konsulter har kompetens inom områdena arkitektur, databaser, programmering, webbutveckling och systemintegration. Tyngdpunkten hos våra systemutvecklare ligger på Microsofts utvecklingsplattform och .NET. Flertalet av våra systemutvecklare har även djup kompetens inom Java. 

Vi erbjuder främst specialistkonsulter till utvecklingsprojekt och förvaltning men vi kan även att ta ansvar för helhetsåtaganden. Vi ingår dessutom i nätverk med andra IT-leverantörer och kan därmed erbjuda andra specialistkompetenser än våra egna, vilket ökar vår totala leveranskapacitet.

Giraff erbjuder även tekniska projektledare och verksamhetsprojektledare med gedigen utbildning och lång erfarenhet. Våra projektledares erfarenhet sträcker sig från projektstyrning genom hela organisationen, management och styrgrupp till genomförande och konstruktion. Våra projektledare hjälper våra kunder i alla utvecklingsfaser, från initiering till implementation och förvaltning

För mer information kontakta oss på info@giraff.se