FEEDback från våra kunder

I samband med att vi avslutar ett uppdrag ber vi alltid våra kunder om feedback på hur konsulten har utfört sitt uppdrag. Syftet är att vi vill ha både kunden och konsulten i fokus och att ständigt ges möjlighet att fortsätta utvecklas. 

 

SÅ här Upplever våra kunder giraffs konsulTer

“Konsulten har vuxit mycket under tiden på Företaget och har verkligen bidragit till vår miljö och system.
Han har alltid varit professionell och pålitlig och har blivit bättre på att ta initiativ och leta information hos andra…”
“The consultant is a skilled developer and is enthusiastic in working with newer technologies. He has also contributed in providing solutions to the problems during design/grooming phases. Overall he has a very social outlook and is easy to work with.”
“The consultant is very structured in his work and sticks well to the time plan and his working hours. He is a good team player and helpful with solving problems faced by other team members. His teamwork has been appreciated by other team members.”
“The consultant /…/ has knowledge about the platform which helped him to manage projects better and carry out the assignments as required. He has been a good team player as well and has managed to deliver projects within tight schedules.”
“Konsulten är trevlig, kunnig och har ett strukturerat arbetssätt. Som utvecklare på Företaget ingår han i diverse interna forum som en del av sitt uppdrag”
“When the consultant was working for me in the Company he was living by our company values. He truly added value on all key metrics as stated above. His personal values is so that he wants to add value to the customer. You can truly be proud of his effort and adding value to the Company”
”Konsulten gör ett suveränt jobb hos oss och passar perfekt in i vår företagskultur. Hon har ett stort förtroende i organisationen. Både bland projektmedlemmar och av högsta ledning. Konsulten är en bra ambassadör för Företaget och arbetar tillsammans med leverantör där hon har mitt fulla förtroende att agera i Företagets intresse. Konsulten skapar en fin teamkänsla i sina projekt där alla blir sedda och ges möjlighet att agera på sin fulla potential. Hon kommunicerar och agerar på avvikelser och har en bra balans mellan styrgrupp, handledare och teamet.”