Anmälan till frukostseminarium med microsoft:

Cross Platform apputveckling med Xamarin

Välkommen till en utvecklarfrukost där vi pratar cross platform-utveckling ifrån en C#- utvecklares perspektiv. Vi kommer att prata om hur man kan använda Xamarin och Xamarin Forms för att nå alla relevanta plattformar med en kodbas utan att kompromissa med performance eller möjlighet att addressera den nativa plattformen. Dessutom kommer vi beröra andra delar av DevOps-cykeln förutom utveckling där vi har verktyg som kommer att hjälpa dig bli effektivare.

Namn: *
Namn: