Giraffandan

En viktig värderingsgrund för företaget är det som vi kallar Giraffandan. Vi bad våra konsulter om hjälp med att sätta ord på detta - Vad är Giraff för dig och vad står Giraff för - och följande är vad de tillsammans kom fram till:

Giraff består av kompetenta och professionella medarbetare med spets och passion för sin uppgift, ofta specialister inom sitt område. Det finns en stolthet av att vara en del av flocken och det är ett härligt gäng med stark gemenskap och familjär och gemytlig stämning. Man visar omtanke och omsorg om sina medarbetare och kollegor och företagskulturen präglas av ärlighet och transparens. Regelbundna konferenser där vi har roligt tillsammans är viktiga grundpelare för att bevara och bygga vidare på Giraffandan.

Vad kännetecknar en konsult på giraff och vilka förväntningar kan vi ställa på en konsult på Giraff?

En konsult på Giraff är passionerad, hungrig, nyfiken och trovärdig med hög kompetens. Hon/han vågar utmana sig själv, är lyhörd och söker hjälp vid hinder på vägen. En Giraff är en social lagspelare som deltar och är en i gänget. Uppriktighet och engagemang hos kunden är en självklarhet liksom att sträva efter att överträffa förväntningar.

En central värdering på Giraff är "Konsulten i centrum". I en annan övning satte våra medarbetare ord på vilka förväntningar som finns på en chef på Giraff, med följande resultat:

En chef på Giraff är coachandestöttandekunnig och tydlig. Chefen är engagerad i varje individlyhörd och en god lyssnare. Hon/han är drivenöppenärligmodig och vågar stå för sina åsikter. Självklart leder chefen med gott exempel och är ett föredöme. Chefen har mandat att ta beslut och visar god omtanke och hänsyn.