Så hjälpte vi kunden
 

Programkontor och projektledning på Storbank

Giraff ansvarade för driva både program och projekt när en av Sveriges storbanker skulle byta ut befintligt IT-system för en väsentlig del av organisationen. Giraff medverkade under hela projektets livscykel, både under upphandling liksom under projektens genomförande. Giraff var även ansvarig för programstyrningen vilket inkluderade att skapa stödfunktioner för de parallellt drivna projekt som ingick i programmet. Flera Giraff-konsulter ingick i projekten och programmet på storbanken.

 

Nyutveckling på Transportföretag

En av våra seniora systemutvecklare arbetade med att utveckla ett effektivare stödsystem för säljavdelningen på ett stort transportföretag. Kort tid efter uppdragets start noterade systemutvecklaren att tilltänkt system inte skulle stödja befintlig uttänkt lösning. Han började därför designa ett nytt system som bättre lämpade sig för kundens behov. Genom gediget arbete och noggrann analys lyckades systemutvecklaren skapa ett komplett system som motsvarade kundens förväntningar och önskemål.

 

Uppbyggnad av system på E-handelsbolag

En grupp systemutvecklare från Giraff skapade ett e-handelssystem för ett företag vars ökade efterfrågan inte längre kunde stödjas av befintlig telefonlösning. Systemutvecklarna byggde upp e-handelssystemet från grunden med syftet att kunna möta kundens ökade försäljning samt skapa ett konkurrenskraftigt system som kunde mäta sig med konkurrenternas. Innan Giraff kom in så hade kunden ingen kundwebb, utan all deras kundkontakt skedde via telefon. Giraffs skickliga konsulter skapade en fungerande handelsplats med leveransplanering, avbokningsmöjligheter, ärendehantering, betalningsfunktion, spårbarhet och uppföljningsfunktion, för att nämna några exempel.

 

Modernisering av Webb-bolag

Giraffs konsulter var delaktiga i effektiviseringen och moderniseringen av ett e-handelssystem som syftade till att hantera den ökande försäljningen samt företagets växande sortiment. Uppdraget medförde ständiga utmaningar i och med behovet att snabbt tillgodose kundens krav i en starkt konkurrensutsatt marknad med internationell standard, lagerhantering och logistiklösningar. Giraffs konsulter arbetade med att optimera webbsidan, öka dess flexibilitet och samtidigt koppla ihop det gamla verktyget med det nya. Giraffs konsulter blev mycket insatta i verksamheten och de affärskritiska utmaningarna vilket var fördelaktigt för att kunna råda kring arkitektur och tekniska beslut för att nå största kundnyttan.

 

Projektledning på transportföretag

Transportbolaget ämnar utöka sin verksamhet vilket kommer att påverka logistisk, inköp av fordon samt signalsystem. Syftet är att på sikt skapa förarlös transport. Giraffs konsult arbetar med att ta hand om översynen av gränssnitten mellan de olika systemen. På detta uppdrag har det varit extra viktigt att förstå alla delar av verksamheten för att säkerställa systemintegrationen. Vår Giraff konsult har snabbt satt sig in i verksamheten och kunskapen som ett viktigt verktyg i sitt projekt för att skapa ett helhetsperspektiv och få sina team medlemmar att jobba mot samma mål, på ett effektivt sätt.