Kompetensträffar

Girafferna träffades i tisdags för en av sina regelbundna kompetensträffar. Utvecklarna samlades kring temat MongoDB som gruppen hade röstat fram som ett intressant ämne. Johan, en av våra mest erfarna utvecklare, hade förberett en gedigen genomgång och utvecklarna fick med sig nya kunskaper från kvällen. Anette ledde en workshop med projektledarna på temat Scrum vs Kanban. Ett ständigt aktuellt ämne som alla kunde bidra med olika erfarenheter. En kreativ och nyttig diskussion som ledde till nya insikter för deltagarna. 

komptraff_25okt.jpg