Ny medarbetare på Giraff - Pradyumna Majumder Data Scientist

Prady.jpeg

Pradyumna har arbetat inom IT-branschen i mer än 3 år. Under det senaste året har han arbetat som datavetenskapare vid Less Friction AB, där han arbetat aktivt med att bygga Deep Learning-modeller, databehandling och datapipeline. Med grund i datavetenskap och mjukvaruutveckling har han skapat en bred förståelse och erfarenhet av innovativ teknik och metoder med sina möjliga utmaningar. Hans styrka är förmågan att formulera och begränsa problem, kommunicera öppet med laget och därigenom överbrygga klyftan mellan IT och företag.

Varmt välkommen till Giraff hälsar vi Pradyumna!