Kompetensutveckling med föreläsning om konflikthantering

Patric Orjala.jpg

Giraff och Time People Group arrangerade en mycket uppskattad föreläsning, av ledarcoachen Patric Orjala, i hur vi kan bli bättre på konflikthantering.

Under kvällen diskuterade vi bland annat vad en konflikt egentligen är, vilket visade sig att vi hade väldigt olika åsikter om. Efter föreläsningen var vi rustade med verktyg och praktiska tips på att bättre kunna hantera konflikter och i slutändan skapa bättre relationer.