Giraff - Vi ger dig överblick

Giraff Data Konsult AB grundades 1994, blev verksamt 1995 och är sedan 2012 en del av Time People Group.

Visionen vid Giraffs grundande var att bygga ett mindre, snabbt och flexibelt IT-konsultbolag med hög kompetens inom valda områden. Giraff är idag ett specialistkonsultbolag som erbjuder konsulter inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning. Våra kunder är företag och organisationer med komplexa informationsmiljöer, ofta transaktionsintensiva och med höga tillgänglighetskrav. 

Vi har sedan vår start 1995 utvecklats tillsammans med en rad olika kunder i många skiftande branscher. Våra konsulter är juniora och seniora med ett snitt på sammanlagt 13 års IT-erfarenhet. Vi har även bra spridning på kompetens och våra konsulter klarar att leverera stora och komplexa uppdrag från förstudie till leverans. 

Varje konsult har djupa kunskaper inom sitt område kompletterat med en gedigen generell kunskap om IT. Tillsammans kan vi därför genomföra både små och stora utvecklingsprojekt. Vi har medvetet valt att vara en oberoende IT-konsult för att kunna ge dig de bästa råden och lösningarna. Vi ingår istället i flera nätverk med andra IT-leverantörer. Där kan vi hämta kompletterande specialistkompetens och även höja vår leveranskapacitet vid riktigt stora projekt.

Våra kunder är företag med komplexa informationsmiljöer, främst inom bank, finans, försäkring, media, resor, offentlig sektor samt telekom – men också mindre och medelstora kunder i många olika branscher.