Giraff, en del av Time People Group

Time People Group är en koncern bestående av ett antal specialistbolag, med målsättning att vara ledande inom varje specialistområde vi verkar. Time People Group skall vara referensföretaget för att skapa bestående värden när organisationer utvecklar och förbättrar sin verksamhet. Det omfattar hela kedjan från strategi, förändringsarbeten, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder till teståtaganden och förvaltning.

DOTTERBOLAG MED SPECIALISTER

Time People Group består av specialiserade dotterbolag som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetensprofil. Tillsammans bildar dessa bolag en koncern med bred kompetens, stort djup och leveranskapacitet.

Objektfabriken

Effektverket

EFFTRE

CRIO

QTEMA

WAYMARK

För oss på Time People Group är mångfald ett aktivt val och en klar framgångsfaktor.
Det gör oss bättre och mer lönsamma. Jobba med oss!